Excel Vlookup, Index, Match Fonksiyonları

Merhaba arkadaşlar,

Dijital pazarlama kampanyaları ve web analizi raporları hazırlarken en çok ihtiyaç duyduğum fonksiyonlar olan Vlookup, Index ve Match hakkında bildiklerimi aktarmak isterim.

Çok sayıda verinin karşılaştırılması, bir hücredeki bilginin farklı bir dizinin içinde bulunması gibi durumlarda kolaylık sağlamaktadır. Bu fonksiyonlar sayesinde saatler sürecek arama, eşleştirme gibi işlemleri çok kısa sürelerde tamamlayabilirsiniz.

Öncelikle Vlookup fonksiyonunun çalışma prensibini anlayalım.

Vlookup

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

lookup_value : aranacak değer

table_array : değerin aranacağı dizi

col_index_num : fonksiyonun dizideki kaçıncı sütunu değer olarak geri döndüreceği

range_lookup : tam eşleşme / yakın eşleşme seçimi (FALSE / TRUE)Örnek bir dizi ve değer üzerinden bakmak istersek;

Fonksiyon Müşteri 11 değerini sol taraftaki tablonun içinde arıyor, dizide Müşteri 11 değerini bulduğu satırındaki, ikinci sütundaki değeri döndürüyor.

Böylelikle, 11 numaralı müşterinin telefon numarasını elde edebiliyoruz.

Bu fonksiyonu daha fazla veriyi birbiri ile karşılaştırmak için de kullanabilirsiniz. Fonksiyonun bulunduğu kutucuğun sağ alt tarafına çift tıkladığınızda formül diğer satırlar için de geçerli olacaktır.

Yukarıdaki örnekteki gibi, müşterilerin tersten listelenmesi durumunda, doğru telefonların hepsi fonksiyonun dönüş değeri olarak hücrelere yerleşecektir.

Index ve Match İkilisi

Vlookup, çalışma prensibi gereği daha fazla karşılaştırma işlemi yaptığı için, çok uzun dizilerde uygulandığında yüksek performans harcamakta ve uzun süre gerektirmektedir. Yüzbinlerce satırdan oluşan bir dizide yüzbinlerce arama yaparsanız, Excel’in işlemleri bitirmesi saatler hatta günler alabilir.

Bu süreyi bir miktar da olsa kısaltmak adına, bir alternatif olan Index ve Match fonksiyonlarınından da bahsetmek isterim.

Match Fonksiyonu

MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

lookup_value : aranacak değer

lookup_array : aranacağı sütun

match_type : tam eşleşme / yakın eşleşme seçimi (FALSE / TRUE)

Match fonksiyonunu Vlookup fonksiyonundan ayıran temel özellik, üst tabloda da göreceğiniz gibi aramanın sadece bir sütunda yapılabilmesi. Ayrıca fonksiyon, değer olarak hücredeki değeri değil, bulduğu satırın indisini geri döndürür.

Index Fonksyionu

INDEX(array, row_num, [column_num])

array : dizi

row_num : satır indisi

column_num : sütun indisi

Index fonksiyonu bir diziye bakar, satır ve sütun indislerini kullanarak bu dizide bulduğu hücredeki değer geri döndürür.

Birlikte kullanıldıklarında, Match ile satır indisi bulunduktan sonra, Index ile o satır indisindeki ve 2. sütundaki değeri geri döndürebiliriz. Sonuç olarak Vlookup ile hiç bir farklılık göstermemesine rağmen, çalışma prensipleri açısından çok büyük farklılıklar vardır.

Özellikle çok büyük dizilerde Index / Match ikilisini kullanmak hesaplamada Vlookup a kıyasla daha avantajlı olmaktadır.

Teşekkürler.